• Hvordan visiteres man?

  Det er borgerens sagsbehandler, der foretager visitationen til specialtandplejen. Det foregår i samarbejde og dialog med socialpsykiatri- og handicapområdet efter gældende regler.

 • Hvem tager sig af behandlingen?

  Specialtandplejen udføres af Hillerød Kommunale Tandpleje, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.
  Spørgsmål om aftaler, undersøgelser, behandling mm. rettes til Specialtandplejen i Hillerød på telefon 72 32 35 00.
  Ved principielle spørgsmål skal tandplejens administration i Egedal kontaktes på telefon 72 59 78 40.

  Transport til specialtandplejen betales af borgeren, idet tandplejen ikke yder tilskud til dette.

 • Egenbetaling og tilskud

  Deltagelse i specialtandplejen medfører en egenbetaling. Der betales for udførte ydelser, det kan dog i 2023 maksimalt blive på kr. 2130. Egenbetalingen opkræves på regning. Det maksimale prisniveau bestemmes centralt og reguleres en gang årligt.
  Børn og unge født efter 31.12.2003 og er under 22 år har ingen egenbetaling.

  Unge som er født 2004 eller senere er omfattet af lov om gratis tandpleje - læs om loven her

 • Lovgivning

  Bestemmelserne om Specialtandpleje fremgår af Sundhedsloven §133 og Bekendtgørelse om tandpleje §12.

  Her kan du læse Sundhedsloven 

  Her kan du læse Bekendtgørelsen

   

   

 • Har du brug nødbehandling?

  Ved akut brug for tandlægehjælp henvises til Specialtandplejen i Hillerød på telefon 72323500

 • Her kan du læse om ordningen

Kvalitetsstandard Specialtandplejen 2023

Her kan du læse om Kvalitetsstandard for Specialtandplejen 2023

Henvisning til Hillerød Specialtandpleje

Her kan du finde henvisningsblanket til Hillerød Specialtandpleje

Del: