Gratis kommunal tandpleje til de 18-21 årige fra 1. juli 2022

Den nye ordning bliver implementeret løbende frem mod 2025, så de 18-årige får tilbudt gratis tandpleje pr. 1. juli 2022.
De 18-19 årige i 2023, 18-20 årige i 2024, 18-21 årige i 2025.
Det betyder at unge, som er født i 2004 eller senere er omfattet af loven.

De 18-21 årige tilbydes en fritvalgsordning, som den der tidligere gjaldt de 16-17 årige. Det betyder, at der ikke er nogen egenbetaling i kommunal tandpleje og privat praksis.

Ydelser, der ikke er en del af overenskomsten, kan dog først iværksættes efter godkendelse fra den kommunale tandpleje.

Del: