• Tilbud om tandreguleringen
  Vi tilbyder

  Alle tandstillingsfejl, som skønnes at kunne medføre skader på tænder og dermed også på tyggefunktionen, tilbydes behandling. Tandstillingsfejl, som alene har kosmetisk betydning, bliver ikke tilbudt behandling.

 • Hvordan bliver man visiteret?

  Tandregulering er en naturlig del af den forebyggende tandpleje. Alle børn får deres tandstilling kontrolleret regelmæssigt. Denne kontrol foretages ved hver undersøgelse af barnets sædvanlige tandlæge eller tandplejer.

  Nogle tandstillingsfejl skal rettes tidligt, mens andre først kan rettes, når alle mælketænder er skiftet.

  Hvis der konstateres større afvigelser i tandstillingen, henvises til specialtandlægen, som besøger barnets sædvanlige klinik ca. 4 gange om året. 

 • Hvor foregår behandlingen?

  Hvis specialtandlægen skønner, at der skal tilbydes en behandling, indkaldes barn og forældre til en samtale på tandreguleringsklinikken, der ligger i Ballerup.

  Her kan du læse mere om Center for tandregulering og hvor de bor


  Tandregulering er et tilbud, som I kan sige nej tak til. Ingen behandling sættes i gang uden, at alle parter er enige om det.

 • Lovgivning om tandregulering

  De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Bekendtgørelse om tandpleje §4 bilag 1

  Her kan du læse om bekendtgørelsen

Pige med bøjle på tænderne
Del: