Love og regler

Der er i sundhedslovens afsnit om tandpleje formuleret en generel og bred målsætning for hele tandplejen. 

Den kommunale tandpleje skal give alle børn en positiv holdning til tandpleje. Større børn skal gøres interesserede i at vedligeholde en god tandstatus, således at de fortsætter med regelmæssig tandpleje efter den kommunale tandplejes ophør.

Tandplejen skal medvirke til, at tand-, mund- og kæberegionen bevares i god funktionsdygtig stand gennem forebyggelse, undersøgelse og behandling af sygdomstilstande og -følger, anomalier, skader, funktionsforstyrrelser og svigtende præventiv adfærd.

Der skal endvidere gives tilbud om tandpleje til psykisk eller fysisk handicappede, der vanskeligt kan udnytte de eksisterende tilbud om tandpleje.

Klagevejledning

Har du haft en oplevelse hos os, som ikke levede op til dine forventninger, og som du ønsker at klage over, bedes du kontakte overtandlægen på 72 59 78 40 eller skrive en mail til tandplejens administration, så en dialog forhåbentlig kan føre til en løsning.

Vil du klage over den faglige behandling, så har Styrelsen for Patientsikkerhed en samlet indgang.
Her kan du læse om klagevejledning

 

Her kan du læse om vejledning, lovgivning og bekendtgørelse, som tandplejen er omfattet af:

Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale tandpleje

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje, tandregulering 

 

Del: