• Hvad skal man gøre, hvis man ønsker anden kommunal tandpleje?

  Kontakt tandplejens administration hvis du ønsker anden kommunal tandpleje. Her skal der laves en aftale med den kommunale tandpleje du ønsker gå hos.

 • Hvad skal man gøre, hvis man ønsker privatpraktiserende tandlæge?

  Du skal kontakte den kommunale tandpleje for at få tilsendt en blanket, som skal udfyldes og returneres.

  Du kan først få behandling hos en privat tandlæge, når der er indgået en aftale mellem den private tandlæge og tandplejen.

  Du vil få besked i din digitale postkasse, når skiftet er godkendt, og du kan bestille tid.

 • Hvis du bøjle på tænderne eller er i gang med anden tandbehandling

  Hvis du er i gang med et behandlingsforløb i Egedal Kommunale Tandpleje, kan den kommunale tandpleje beslutte, at den igangværende behandling færdiggøres, inden du kan vælge et andet tilbud. Dette kan fx være tilfældet ved en allerede påbegyndt tandreguleringsbehandling.

 • Har man udgift, når man vælger privat tandlæge?

  For børn 0-15 år dækker tandplejen 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje i privat regi, og I vil have en egenbetaling på 35%.
  For unge 16-18 år dækker tandplejen 100 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje i privat regi.
  Ydelser, der ikke er en del af overenskomsten, kan først iværksættes efter godkendelse fra den kommunale tandpleje.

 • Hvor ofte må man skifte tandlæge?

  Tandplejen kan beslutte, at skifte til ny tandpleje, enten kommunalt eller privat, først kan ske, når der er gået 1 år efter seneste skift.

Del: