Fritvalgsordning for 16-21 årige

Kommunal tandlæge

Hvis du ønsker at fortsætte din tandpleje i Egedal Kommunes Tandpleje, skal du ikke foretage dig noget. Du vil automatisk blive indkaldt til tandeftersyn på din sædvanlige klinik.

Uanset hvor du vælger at gå, er det gratis for dig, indtil du fylder 22 år, hvis du er født i 2004 eller derefter. Se nærmere her.

Privat tandlæge

Hvis du ønsker en privatpraktiserende tandlæge, skal du først give besked til den kommunale tandplejes administration på tlf: 72 59 78 40 eller på email tandadm@egekom.dk
Du vil få tilsendt en blanket, der skal udfyldes med din nye tandlæges navn og adresse og underskrives af dine forældre når du er under 18 år, efter du er fyldt 18 år skal du selv underskrive.
Vi indgår herefter en aftale med din nye tandlæge, og sørger for at din journal bliver overført dertil.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit barns tænder, eller har brug for råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte tandplejen.

Del: